Jak založit vlastní firmu a co dělat po založení firmy

Články související s knihou Jak založit vlastní firmu a co dělat po založení firmy

4.9. 2019

Podmínky jmenování jednatele s.r.o.

Jednatelem společnosti s ručením omezeným může být osoba fyzická i právnická. Je-li jednatelem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako jednatele zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu (§ 154 ObčZ). Půjde-li o statutární orgán kolektivní nebo bude-li statutárních orgánů více, bude...

4.9. 2019

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Seznam listin o manželském majetkovém režimu vedený v elektronické podobě Notářskou komorou České republiky je tzv. veřejným seznamem a slouží veřejnosti k nahlížení do záznamů o tom, zda manželé změnili svůj majetkový režim a vyjádřili souhlas s tím, aby tato skutečnost byla zveřejněna, nebo zda o tomto manželském majetkovém...

4.9. 2019

Notářský tarif

Výše odměny a způsob jejího určení za činnost za činnost notáře jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif). Odměna notáře je pevně stanovena notářským tarifem a její výše se určí podle...