Jak založit vlastní firmu a co dělat po založení firmy

Články související s knihou Jak založit vlastní firmu a co dělat po založení firmy

18.1. 2020

Jak si správně poradit se zkratkou s. r. o.

Je to zdánlivě pouhá formalita, ale máte v tom jasno? S mezerou, nebo bez? Kdyby to bylo čistě na našem jazykovém korektorovi, pak rozhodně s mezerou — s. r. o., nebo spol. s r. o. Notář to ale vidí opačně. Čeká nás souboj těžkých vah?...

4.9. 2019 (Aktualizováno: 18.1. 2020)

Podmínky jmenování jednatele s.r.o.

Pozice jednatele v podstatě odpovídá řediteli nebo manažerovi společnosti. Má totiž zodpovědnost za její hospodaření a zastupuje společnost navenek — uzavírá smlouvy, má na starost aktivity společnosti, předkládá zároveň společníkům ke schválení účetní závěrku atd. Stát se jím může fyzická i právnická osoba. Jak ale...

4.9. 2019

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Seznam listin o manželském majetkovém režimu vedený v elektronické podobě Notářskou komorou České republiky je tzv. veřejným seznamem a slouží veřejnosti k nahlížení do záznamů o tom, zda manželé změnili svůj majetkový režim a vyjádřili souhlas s tím, aby tato skutečnost byla zveřejněna, nebo zda o tomto manželském majetkovém...

4.9. 2019

Notářský tarif

Výše odměny a způsob jejího určení za činnost za činnost notáře jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif). Odměna notáře je pevně stanovena notářským tarifem a její výše se určí podle...